AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

E. Neophytou Trading Co Ltd: Θέσεις Εργασίας

E. Neophytou Trading Co Ltd: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά Chief Accountant για τα γραφεία της στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία.

Ενδεικτικά Καθήκοντα

Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του λογιστηρίου και την επίτευξη των τμηματικών στόχων έγκαιρα και έγκυρα μέσω της σωστής διαχείρησης των εργασιών και του προσωπικού. Οι στόχοι αυτοί συμπεριλαμβάνουν την επίβλεψη αλλά και την άμεση συμμετοχή όταν χρειάζεται στην

 • Έγκαιρη καταχώρηση όλων των λογιστικών εγγραφών καθώς και την εγκυρότητα των εγγραφών
 • Την αποτελεσματική διεκπεραίωση της ημερήσιας ροής ελέγχου ταμείων και καταθέσεων
 • Την αποτελεσματική τήρηση της πιστωτικής πολιτικής
 • Την ορθή κοστολόγηση εισαγωγών
 • Την ετοιμασία διαφόρων αναφορών
 • Την διαχείρηση και διενέργεια πληρωμών.
 • Διάφορα άλλα συναφή καθήκοντα που θα ανατεθούν
 • Γενική υποστήριξη των λογιστικών λειτουργών

Επιπρόσθετα να παρέχει υποστήριξη στον CFO σε σχέση με την

 • Ετοιμασία και Διαχείριση ταμειακών ροών
 • Ετοιμασία και Παρακολούθηση Εταιρικών και Τμηματικών προυπολογισμών
 • Ανάληψη διαφόρων ad-hoc project
 • Διενέργεια διαφόρων ελέγχων που άπτονται διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου

Προσόντα

 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου ή/και
 • Απόφοιτος ACCA/CA ή/και
 • Εργασιακή εμπειρία σε λογιστήριο σε θέση με παρόμοια καθήκοντα και ιδίως σε εμπορική Εταιρεία σε συνδυασμό με εξαιρετικές ικανότητες και γνώσεις όπως περιγράφονται πιο κάτω
 • Γνώση και αποδεδειγμένα άριστη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)
 • Γνώση περιβάλλοντος λογισμικού SAP και BI (business Intelligence) προγραμμάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητές Δεξιότητες/Στοιχεία προσωπικότητας 

 • Πάθος για άριστο αποτέλεσμα, δυναμικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και μεθοδικότητα
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα
 • Οργανωτικό άτομο με άριστη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων
 • Ικανότητα σωστής διαχείρησης ανθρώπινου παράγοντα
 • Σημασία στην λεπτομέρεια
 • Ευχάριστη προσωπικότητα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με ευκαιρίες ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαίου 2020.

 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685 

Email: hr@serano.com.cy   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

_____________________________________________________________
2.Κενή θέση

Βοηθός  Λογιστηρίου

(δικαιούχος του ειδικού σχεδίου

της ΑΝΑΔ για στελέχωση επιχειρήσεων

με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά άτομο, για άμεση πρόσληψη, για υποστήριξη λογιστικών εργασιών, στα γραφεία της στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία.  Η θέση είναι κατάλληλη για άτομα που πληρούν τις προυποθέσεις του ειδικού σχεδίου της ΑΝΑΔ για στελέχωση επιχειρήσεων με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά Καθήκοντα

 • Εργασιακή ενίσχυση σε διάφορα πόστα λογιστηρίου, όπως διεκπεραίωση και έλεγχος ταμείων, έλεγχος εισπράξεων, έκδοση πιστωτικών, μηνιαίος έλεγχος τιμολογίων, πιστωτικός έλεγχος, διενέργεια λογιστικών εγγραφών, συμφιλιώσεων τραπεζών, προμηθευτών, πελατών, συμμετοχή και παρακολούθηση καταμετρήσεων και γενικά όλα τα καθήκοντα λογιστικών λειτουργών, καθώς και καθήκοντα που άπτονται εσωτερικού ελέγχου.

Προσόντα

 • Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή Γνώση και χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)

Επιθυμητές Δεξιότητες/Στοιχεία προσωπικότητας 

 • Πάθος για άριστο αποτέλεσμα και σημασία στην λεπτομέρεια
 • Δυναμικότητα χαρακτήρα
 • Μεθοδικότητα και Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα
 • Οργανωτικό άτομο με ευχάριστη προσωπικότητα

Περιορισμοί στο σχέδιο της ΑΝΑΔ

 • Ηλικία μέχρι 30 ετών
 • Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών
 • Χωρίς εμπειρία στον τομέα ή όχι μεγαλύτερη των 8 μηνών

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαίου 2020.

 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685

Email: hr@serano.com.cy   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA