AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

Όμιλος Εταιρειών Πελέτικο: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Ο Όμιλος Εταιρειών Πελέτικο, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής χρωμάτων, βερνικιών και άλλων οικοδομικών υλικών στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει στέλεχος στη θέση του Βοηθού Λογιστηρίου στα γραφεία της εταιρείας Πελέτικο Λτδ στη Λευκωσία.

Καθήκοντα

 • Έλεγχος και καταχώρηση συναλλαγών εσωτερικού και εξωτερικού στο λογιστικό σύστημα
 • Τήρηση τραπεζικών λογαριασμών και μηνιαία συμφιλίωση με τις καταστάσεις τραπεζών
 • Ετοιμασία και υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ /Intrastat και VIES
 • Καταχώρηση στόχων πωλητών μαζί με τους συγκριτικούς στόχους και αποστολή τους σε συνεργασία με την εμπορική Διευθύντρια
 • Ετοιμασία και αποστολή στατιστικών στοιχείων στα αρμόδια τμήματα
 • Ετοιμασία κοστολογίων επιτόπιας αγοράς και εξωτερικού και κοστολόγηση παραγωγής
 • Ετοιμασία τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
 • Καταγραφή και αρχειοθέτηση των εγγράφων και των αρχείων
 • Γενικά Λογιστικά καθήκοντα

Προσόντα:

 •  Απόφοιτος Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη Λογιστική ή κάτοχος πιστοποιητικού C.A.T. ή Α.Α.Τ.
 • Τoυλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε λογιστικό ή ελεγκτικό γραφείο
 • Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με πείρα στο πρόγραμμα ERP
 • Γνώση των βασικών προνοιών της νομοθεσίας ΦΠΑ
 • Ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων με προσοχή στη λεπτομέρεια και ευελιξία κατά την προσαρμογή στη χρήση λογισμικών συστημάτων
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες προσωπικής οργάνωσης και ικανότητα εργασίας υπό πίεση εντός των απαιτούμενων προθεσμιών
 • Θετική στάση για συνεργασία και εύκολη προσαρμογή σε ομαδικές συνθήκες εργασίας
 • Γνώση χρήσης λογιστικών προγραμμάτων
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Απαλλαγμένος από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

Απολαβές και ωφελήματα:

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων και της επαγγελματικής πείρας.

Αιτήσεις:

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: finance@peletico.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ, Τ.Θ. 21326, 1506 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22482265    ΦΑΞ  22481757

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA