AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

CTC Plc: Θέσεις Εργασίας

CTC Plc: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία, Λεμεσός και Πάφος

3.  Cassandra Trading Ltd – Direct Retail Manager – Λευκωσία – Περισσότερα εδώ
4.  Cassandra Trading Ltd – Market Developer – Λευκωσία – Περισσότερα εδώ
5.  Argosy Trading Company Ltd – Trade Operations Manager – Λευκωσία – Περισσότερα εδώ