AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Bioland Energy Ltd: Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Λάρνακα

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα σε φωτοβολταϊκά πάρκα, λόγω όγκου εργασιών ζητά για πρόσληψη πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για μελέτη, σχεδιασμό, επίβλεψη και συντονισμό Φωτοβολταϊκών Πάρκων, για πλήρη απασχόληση στη Λάρνακα.

Προσόντα

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
  • Να είναι εγγεγραμμένος/η στο ΕΤΕΚ
  • Να έχει Άδεια ΗΜΥ Β’ τάξης κατ’ ελάχιστον
  • Να έχει 7 έτη τουλάχιστον πείρα ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  • Να έχει 3ετή τουλάχιστον πείρα στη κατασκευή ή και μελέτη Φωτοβολταϊκών Πάρκων (επιθυμητό αλλά όχι αναγκαίο)
  • Να έχει πολύ καλή γνώση σε AutoCAD 2D, MS Office και EOM (επιθυμητό αλλά όχι αναγκαίο)
  • Να έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας

Καθήκοντα

  • Μελέτη, σχεδιασμός, επίβλεψη και συντονισμός εργασιών κατασκευής μεγάλων Φωτοβολταϊκών Πάρκων.

Απολαβές και άλλα ωφελήματα αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο jobs@biolandenergy.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και μεταχείρισης.

Να σημειωθεί ότι θα ενημερωθούν μόνο όσοι θα κληθούν στο στάδιο των συνεντεύξεων.

Bioland Energy Ltd – Λεωφόρος Ελευθερίας 3, Αραδίππου, 7102, Λάρνακα | Τηλ.: 24 505050

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA