AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Όμιλος Εταιρειών Φρου Φρου: Θέση Εργασίας

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο Όμιλος Εταιρειών Φρου Φρου, ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό με ευθύνη την καθαριότητα και ευταξία του εργοστασίου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

·       Τήρηση προγράμματος καθαριότητας στον χώρο ευθύνης.

·      Φροντίδα για την ευταξία των χώρων του τμήματος παραγωγής.

·      Καθαριότητα επίπλων και σκευών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Άτομο που του αρέσει η καθαριότητα και επιμέλεια 
  • Άτομο συνεργάσιμο και πειθαρχημένο. 
  • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού, Ταμείο Προνοίας,
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πολλά άλλα ωφελήματα. Το άτομο που θα επιλεγεί  θα τύχει εκτεταμένης
εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί. Η πρόσληψη θα τελεί υπό δοκιμασία
6 μηνών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 18/05/2020 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή email στη γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ.22835090, Φαξ.22835950, emailinfo@froufrou.com.cy   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”