AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης

E & F Logistics Solutions Ltd: Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης – Λευκωσία

Η εταιρεία μας αναζητά Λειτουργό Αποθήκης. Αν πιστεύεις ότι έχεις όλα όσα χρειάζεται, περιμένουμε το βιογραφικό σου στο ee@eflogistics.eu  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Καθήκοντα & Ευθύνες

➡️ Παραλαβή και καταγραφή εμπορευματοκιβωτίων στην αποθήκη
➡️ Οργάνωση/εξασφάλιση έγκαιρης παράδοσης και παραλαβής φορτίων μέσα στα χρονοδιαγράμματα .
➡️ Εισαγωγή φορτίων στο λογισμικό σύστημα της εταιρείας
➡️ Οργάνωση/σχεδιασμός/παρακολούθηση διαδρομών των φορτηγών
➡️ Να διασφαλίζει ότι οι οδηγοί έχουν όλα τα απαραίτητα έγραφα μαζί τους
➡️ Να είναι ο σύνδεσμος γραφείων και αποθήκης.
➡️ Οτιδήποτε άλλο του ζητηθεί από τον προϊστάμενο του σε σχέση με τις εργασίες της αποθήκης.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

➡️ Πανεπιστημιακό δίπλωμα στο Business Studies, Logistics ή σε άλλο σχετικό κλάδο ή και προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση.
➡️ Εμπειρία σε λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων (ERP/WMS/FREIGHTPLUS) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
➡️ Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
➡️ Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα, ομαδικό πνεύμα, συνέπεια, υπευθυνότητα, δυναμικότητα.
➡️ Πολύ καλή γνώση Microsoft Outlook, Excel και Word
➡️ Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA