AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

R.C. Rightclima Ltd: Ζητείται Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων – Λευκωσία

Η εταιρεία Rightclima δραστηριοποιείται με επιτυχία τα τελευταία 15 χρόνια στο χώρο των μηχανολογικών
εγκαταστάσεων.

Στα πλαίσια ανάπτυξης και εξέλιξης της, αναζητά να προσλάβει το ακόλουθο προσωπικό για να ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Απαραίτητα Προσόντα – Γνώσεις:

 • Πολύ καλή γνώση στον τομέα των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (αποχετεύσεις, θέρμανση,
  κλιματισμό, μηχανοστάσια, λέβητες πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες, πιεστικά, VRV, split unit, heat pump chiller, air handling unit κ.α)
 • Ικανότητα συντονισμού
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων
 • Τριετή τουλάχιστον πείρα στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Καθήκοντα θέσης:

 • Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικόs Υδραυλικών
 • Τεχνικόs Κλιματισμού

Προσφέρονται:

 • Σταθερές αποδοχές.
 • Συνεχής υποστήριξη, εκπαίδευση και επιμόρφωση.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα συνεχές αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προαναφερόμενα προσόντα καλούνται όπως επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο της εταιρίας 22352235 ή να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rightclima.com