AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Φρουταρία Δημητράκκος: Θέσεις Εργασίας

Φρουταρία Δημητράκκος: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Η Φρουταρία Δημητράκκος στον Στρόβολο ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομα πλήρους/μερικής απασχόλησης.

Καθήκοντα:

  • Ξεφόρτωμα προϊόντων
  • Εξυπηρέτηση πελατών
  • Ετοιμασία Παραγγελιών
  • Συνεχή διαλογή προϊόντων
  • Εξυπηρέτηση Πελατών

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Συνέπεια
  • Υπευθυνότητα

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 96790380-Ανδρέας, 96680325- Γιώργος

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA