AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Κηπουρός

P.C Plants and Plans Ltd: Ζητείται Κηπουρός – Λευκωσία

Ζητείται άτομο για πλήρωση θέσης κηπουρού.

Προσόντα

  • Κάτοχος άδειας οδήγησης.
  • Κάτοχος ευρωπαικού διαβατηρίου.
  • Εργασιακή πείρα στον τομέα θα θεωρηθεί επιπλέων προσόν.

Αιτήσεις