AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αξιολόγηση και Ηλεκτρονική Επιλογή – ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αξιολόγηση και Ηλεκτρονική Επιλογή – ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – Λεμεσός και Πάφος

Η εταιρία μας κατανοεί την ανησυχία και τον προβληματισμό λόγω της περιπέτειας του LOCKDOWN  και θέλοντας με την εκκίνηση της επαναλειτουργίας των εταιριών να προβεί σε μεγαλύτερη ανάπτυξη ανακοινώνει την προκήρυξη της θέσης Λειτουργού Διαχείρισης Πωλήσεων. Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τίτλος θέσης: Λειτουργός Διαχείρισης Πωλήσεων.
Υπάγεται: Στο Τμήμα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ.
Κλίμακα Αμοιβών: Υψηλές αμοιβές έως και €1500.

Τοποθεσία: Λεμεσός

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες
Ο/Η υποψήφιος/α θα ακολουθεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

·         Να εκπαιδευτεί ούτως ώστε να συντονίζει κάποιες από τις διαδικασίες της εταιρίας.

·         Να είναι ατομικά υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος εκπαίδευσης.

·         Προωθεί πρωτοβουλίες.

·         Εκπαίδευση στο σύστημα της εταιρίας.

·         Ανάπτυξη Πωλήσεων.

Β. Προσόντα
Απαιτούμενα Προσόντα
1. Για τη θέση απαιτούνται γνώση Ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο

2. Άμεση διαθεσιμότητα μετά την λήξη της καραντίνας

Επιπρόσθετα Προσόντα
1. Συνέπεια.
2. Οργάνωση.
3. Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.
4. Επικοινωνία.

Γ. Σημειώσεις
Οι διαδικασίες αξιολόγησης θα ξεκινήσουν άμεσα με τηλέφωνο αξιολόγησης από το ανθρώπινο δυναμικό μας που εργάζεται από το σπίτι για να πραγματοποιηθεί μια πρώτη ηλεκτρονική συνέντευξη.

Η εταιρία εφαρμόζει την εκπαίδευση των ατόμων της από την ημέρα επιλογής τους και θα έχουν δωρεάν ηλεκτρονικά σεμινάρια μέσω διαφόρων εφαρμογών.

Δ. Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στο email

secretary.homeddition@gmail.com

·         Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά ή αγγλικά

·         Ανανεωμένες πληροφορίες

·         Τηλέφωνο επικοινωνίας

Η εταιρία μας δηλώνει υπεύθυνα ότι η χρήση των προσωπικών στοιχείων γίνεται με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση, επιλογή και προσέλκυση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για να στελεχώσει αποτελεσματικά το τμήμα της.

(AD-RR-16/100)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA