AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου: Θέση Εργασίας

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δέχεται αιτήσεις για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Η πλήρωση της θέσης θα λειτουργήσει σε πλαίσιο παροχής υπηρεσιών με συμβόλαιο διάρκειας τριάντα μηνών.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άτομα τα οποία έχουν άδεια εργασίας στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Έντυπο αίτησης και Σχέδιο Υπηρεσίας με πληροφορίες αναφορικά με τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, από τις 13 Απριλίου 2020.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση applications@cyso.org.cy , μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, μέχρι τις 11 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησής τους, εντός 24 εργάσιμων ωρών από τη στιγμή της κατάθεσής της.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA