AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο: Θέσεις Εργασίας

Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο ζητά να προσλάβει ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Γενική Νοσηλευτική ή Μαιευτική.
  • Εγγραφή στο Μητρώο του Συμβουλίου Νοσηλευτικής δ Μαιευτικής.
  • Κατοχή, σε ισχύ, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Πολύ καλή γνώση ελληνικής γλώσσας.
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Ως επιπρόσθετο προσόν θεωρείται:
  • Δεξιότητες ALS.

Αποστολή αιτήσεων με την ένδειξη ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Βιογραφικό σημείωμα μέχρι: Τρίτη, 14/4/2020

E-mail: hr@goc.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA