AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Διαδικτυακές Συνεντεύξεις Για Θέσεις Συνεργασίας Mε Χρήση Skype Call ή Zoom

Διαδικτυακές Συνεντεύξεις Για Θέσεις Συνεργασίας Mε Χρήση Skype Call ή Zoom – Λεμεσός

Αντιλαμβανόμενοι την διαφορετικότητα της κατάστασης που επικρατεί, το διοικητικό τμήμα μας ανακοινώνει ότι με το πέρας της εβδομάδας που διανύουμε θα λειτουργήσει με κάποιες αρχικές διαδικτυακές συνεντεύξεις για θέσεις συνεργασίας.
Ο Ρόλος:

Στα αρχικά στάδια λόγω της δεδομένης κατάστασης θα υπάρξουν κάποια διαδικτυακά σεμινάρια για προσαρμογή των υποψηφίων που θα επιλεχθούν μέχρις ότου να επανεξεταστούν τα καινούργια Κυβερνητικά μέτρα. Χρειαζόμαστε:

·         Ικανότητα επικοινωνίας.

·         Εμπειρία διαχείρισης.

·         Καλή χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

·         Προσοχή στη λεπτομέρεια.

·         Οργανωτικές ικανότητες.

·         Ομαδικότητα και διάθεση συνεργασίας με την υπόλοιπη ομάδα.

Παρακαλώ προωθήστε το πρόσφατο βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.receptiongroup@gmail.com και η γραμματεία από το σπίτι θα επικοινωνήσει μαζί σας για τις πρώτες λεπτομέρειες.

(AD-RR-15/100)