AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Pepsico: Θέση Εργασίας

Pepsico: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Ζητείται Picker με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Λεμεσό.

Κύριες Αρμοδιότητες:

• Προετοιμασία παραγγελιών με βάση τις ανάγκες της εταιρίας

• Ανατροφοδοσία της Αποθήκης

• Συμμετοχή σε εργασίες της Αποθήκης όποτε αυτό απαιτείται

Απαραίτητα προσόντα:

• Απολυτήριο Λυκείου

• Εργατικότητα, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα και επαγγελματισμό

• Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

• Μόνιμη κατοικία στην περιοχή της ΛΕΜΕΣΟΥ

 

Προσφέρεται:

• Δυναμικό και προκλητικό περιβάλλον εργασίας

• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων

• Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη WA2020, στο e-mail Vaios.Gougoustamos@pepsico.com ή στο fax 25391521 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση PO Box 55074, CY-3820, Limassol.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/04/2020