AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: Θέση Εργασίας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ο Οργανισμός Νεολαίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(I)/2016], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για διαχείριση του Προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, τα απαιτούμενα προσόντα και τη διαδικασία πρόσληψης πατώντας ΕΔΩ και το έντυπο αίτησης πατώντας ΕΔΩ.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις αποστέλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση aitiseis@onek.org.cy. Σημειώνεται ότι το έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται και να σαρώνεται, ώστε να φέρει υπογραφή του αιτητή. Σαρωμένα πρέπει να αποστέλλονται και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/τεκμήρια.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις υποβάλλονται όχι αργότερα από την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 και ώρα 3.00 μ.μ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA