AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κ. Χ. Χριστοδούλου Διανομείς Λτδ: Θέση Εργασίας

Κ. Χ. Χριστοδούλου Διανομείς Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η εταιρεία Κ. Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ ενδιαφέρεται να προσλάβει Πωλητή για πλήρη απασχόληση

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 99560290

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA