AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός – Λάρνακα

Εταιρεία ζητά να προσλάβει Τοπογράφο Μηχανικό

Επάγγελμα/Κλάδος:
Τοπογράφος Μηχανικός

Τίτλος Θέσης:
Χάραξη Προτεινόμενων Κατασκευών οδοποιίας ή οικοδομικού έργου, αποτύπωση & σχεδιασμό κατασκευής στο Autocad

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:
• Ακεραιότητα χαρακτήρα
• Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού
• Εγγεγραμμένο Μέλος του ΕΤΕΚ
• Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Καλός Χειριστής Τοπογραφικών Μηχανημάτων όπως TOTAL STATION και GPS
• Τουλάχιστον 12 μήνες σε εργοτάξιο

Ωφελήματα:
Μισθός αναλόγως προσόντων από €1,500.00 – €2,000.00

Επαρχία Εργοδότησης:
Πόλη & Επαρχία Λάρνακας αλλά και σε άλλες Επαρχίες ανά το Παγκύπριο

Υποβολή αιτήσεων:
Με emai στο shchristoficonltd@cytanet.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή στο ΦΑΞ: 24-641775

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κύριο Σπύρο Χ΄ Χριστόφη στο τηλέφωνο 24-812044 ή 99-620800

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA