AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών

Η «Ειδική Άδεια» αφορά σε γονείς που εργάζονται τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στον Δημόσιο / Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την τρίτη τάξη Γυμνασίου), λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς.

Επισημαίνεται ότι οι γονείς προσώπων με αναπηρίες δικαιούνται την ειδική άδεια ανεξαρτήτου ηλικίας, νοουμένου ότι δεν παραχωρείται επίδομα φροντίδας για τα παιδιά τους.

Η περίοδος της ειδικής άδειας, θα θεωρείται περίοδος εξομοιουμένης ασφάλισης.

Υποβολή Αίτησης εδώ

Η περίοδος είναι μέχρι 4 εβδομάδες και θα δύναται να λαμβάνεται είτε αποσπασματικά είτε συνεχόμενα.

Περίοδος κάλυψης: 16 Μαρτίου 2020 – 12 Απριλίου 2020

Ποσοστό: 60% για τα πρώτα €1.000 και 40% για επόμενα €1.000 (για μονογονιούς 70% και 50% αντίστοιχα), για εργαζόμενους με μισθό μέχρι €2.500.

Υποβολή Αίτησης εδώ

Το επίδομα μπορεί να το λάβει ένας από τους δύο εργαζόμενους την ίδια στιγμή.  Αν ο ένας γονέας δεν εργάζεται/ λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή συμμετέχει σε Σχέδιο Αναστολής Εργασιών και ο άλλος εργάζεται, τότε αυτός που εργάζεται δεν την δικαιούται εκτός αν αυτός που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος ή είναι σε ευπαθείς ομάδες ή είναι σε αυτοπεριορισμό ή καραντίνα.

Το Επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ανεργίας, επίδομα ασθενείας, ειδικό επίδομα ασθενείας.

Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών.

Για γονείς ατόμων με αναπηρία (ανεξαρτήτως ηλικίας), η Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών χορηγείται μόνο εφόσον δεν παραχωρείται επίδομα κατ΄ οίκον φροντίδας για τα πρόσωπα αυτά από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Υποβολή Αίτησης εδώ

Είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσετε και τη φόρμα με τα τραπεζικά σας στοιχεία για έμβασμα του επιδόματος εδώ