AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Όμιλος Εταιρειών Φρου Φρου: Θέση Εργασίας

Όμιλος Εταιρειών Φρου Φρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Όμιλος Εταιρειών Φρου Φρου, ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό με ευθύνη την
καθαριότητα και ευταξία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Τήρηση προγράμματος καθαριότητας στον χώρο ευθύνης.
  • Φροντίδα για την ευταξία των χώρων.
  • Καθαριότητα επίπλων και εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Άτομο που του αρέσει η καθαριότητα και επιμέλεια
  • Άτομο συνεργάσιμο και πειθαρχημένο.
  • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού, Ταμείο Προνοίας,
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πολλά άλλα ωφελήματα. Το άτομο που θα επιλεγεί  θα τύχει εκτεταμένης
εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί. Η πρόσληψη θα τελεί υπό δοκιμασία 6 μηνών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 03/04/2020 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή email στη γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ.22835090, Φαξ.22835950

emailinfo@froufrou.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA