AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου: Θέση Εργασίας

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) αποφάσισε κατά τη συνεδρία του με Α/Α 2/2020 που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2020 όπως ακυρώσει την υφιστάμενη προκήρυξη για τη κενή θέση Προϊστάμενου Τομέα Πολιτικής – Λειτουργού Α’ στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ως έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (αρ. εφημερίδας 5242, ημερ. 22 Νοεμβρίου 2019, αρ. γνωστοποίησης 1000) και όπως προβεί στην επαναπροκήρυξη της εν λόγω θέσης.

Ως εκ τούτου η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Προϊστάμενου Τομέα – Λειτουργού Α’ κλίμακας Α11 (ii).

Για την νέα προκήρυξη της Θέσης ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν με τις  ακόλουθες τρεις επιλογές:

α) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΕΚ ακολουθώντας το σύνδεσμο εδώ. Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται (Θέση Προϊστάμενου Τομέα – Λειτουργού Α’) και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία, προκειμένου αυτή να γίνει αποδεκτή. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και ώρα  15.30 μμ.

β) να παραδοθούν μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και ώρα 15.30μμ στα Γραφεία της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου  (Ιωσήφ Χατζηιωσήφ 35 και Ανδρέα Αβραμίδη, 1ος όροφος, 2028 Στρόβολος, Λευκωσία) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα -Παρασκευή, 08.30πμ-15.30μμ), όπου θα λαμβάνεται και σχετική απόδειξη παραλαβής.  Έντυπο Αίτησης για προσληψη προσωπικού

γ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@naac.org.cy  μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020  και ώρα 15.30μμ. Έντυπο Αίτησης για πρόσληψη προσωπικού

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22442920/60 μεταξύ των ωρών 08.00πμ-15.30μμ.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22442920 μεταξύ των ωρών 08.00πμ-15.30μμ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΑΕΚ, τηλ. 22442920 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00πμ-15.30μμ)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA