AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης: Ζητείται Γραμματειακό Προσωπικό (μισθός €600-650 τον μήνα, ωράριο 08.00 – 13.00)

Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης: Ζητείται Γραμματειακό Προσωπικό (μισθός €600-650 τον μήνα, ωράριο 08.00 – 13.00) – Λευκωσία

Περιγραφή Θέσης: Προκήρυξη κενής θέσης γραμματειακού προσωπικού

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης δέχεται αιτήσεις για την θέση γραμματειακού προσωπικού στην Λευκωσία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες για την θέση και την υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση pasygondim@cytanet.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  μέχρι την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020.

Καθήκοντα και ευθύνες:

Καθήκοντα Εκτελεί επαναληπτικά, βοηθητικά, γραφειακά καθήκοντα στην Παγκύπρια τα οποία περιλαμβάνουν:

(1) Τήρηση αρχείου (παραλαβή/καταχώρηση/αποστολή αλληλογραφίας/τήρηση στατιστικών στοιχείων κ.α.)

(2) Διεκπεραίωση οποιασδήποτε γραφειακής εργασίας συμπεριλαμβανομένου, σύνταξης επιστολών και διαχείριση της αλληλογραφίας της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας

(3) Οργάνωση των συνεδριών και τήρηση των πρακτικών των συνεδριών

(4) Παρίσταται στις συνεδρίες των σωμάτων/υποεπιτροπών και στις εκδηλώσεις της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας εκτός κανονικού ωραρίου όταν της ζητείται, και παρέχει βοήθεια και συνεργάζεται με τα μέλη της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας, καθώς και με τα εντεταλμένα άτομα για τις δραστηριότητες της.

(5) Επικοινωνία, ενημέρωση, συντονισμός και παροχή πληροφοριών προς όλες τις Ομοσπονδίες και τα μέλη τους, και άλλους φορείς σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας.

(6) Τηρεί τις οικονομικές καταστάσεις της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας μαζί με τον Ταμία της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας

(7) Εξωτερικές εργασίες της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας (τράπεζα, ταχυδρομείο ή άλλες εξωτερικές ανάγκες)

(8) Παρακολούθηση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας. Παρακολούθηση και αναβάθμιση της σελίδας Facebook της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας μαζί με ένα μέλος της Γραμματείας της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας.

(9) Τηρεί ημερολόγιο δραστηριοτήτων

(10) Τήρηση και λειτουργία αρχείου (11) Τηλέφωνο-Πληροφορίες

(12) Παραγγελίες, παραλαβή και φύλαξη ενθυμίων ή γραφικής ύλης, εποπτικών μέσων κ.α.

(13) Φωτοτύπηση εγγράφων

(14) Ανακοινώσεις και εισπράξεις από Ομοσπονδίες

(15) Πρακτικό μέρος της εργασίας (πρακτικά, αλληλογραφία Προέδρου και Μέλη με διάφορους φορείς κ.α΄)

(16) Επίβλεψη Γραφείου

(17) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα της ανατεθούν, συναφή με γραμματειακά καθήκοντα

(18) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της αναθέσει ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της Παγκύπριας και τα οποία δεν περιορίζουν το περιεχόμενο του ρόλου και των ευθυνών του/της

Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(2) Ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας, εχεμύθεια, διακριτικότητα και ευγένεια (3) Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας (4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(6) Πολύ καλή χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Word, Excel). Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

(7) Πείρα σε παρόμοια θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό Μισθός €600-650 τον μήνα, ακάθαρτα.

Μερική Απασχόληση: Καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου από τις 8:00 μέχρι τις 13:00.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο ακόλουθο Εmail: pasygondim@cytanet.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20.03.2020

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA