AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Γρηγόρης Χατζηγρηγορίου Λτδ: Θέση Εργασίας

Γρηγόρης Χατζηγρηγορίου Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η εταιρία Γρηγόρης Χατζηγρηγορίου Λτδ ζητά να προσλάβει άμεσα το ακόλουθο προσωπικό:

 • Χειριστής Μηχανών Παραγωγής

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Χειρισμός μηχανημάτων παραγωγής.
 • Καθαρισμός μηχανημάτων και εξοπλισμού παραγωγής.
 • Παραλαβή, μεταφορά, και ζύγισμα υλικών.
 • Έλεγχος και διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία.
 • Αναφορά τυχόν προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία στον Υπεύθυνο Παραγωγής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Τεχνικής Σχολής.
 • Εμπειρία στοv χειρισμό ή στη συντήρηση μηχανών που έχει αποκτηθεί από εργασία στη βιομηχανία, θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Χρήση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τις 31/03/2020.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΤΔ

Μετεώρων 17, 2032 Βιομηχανική Ζώνη Στροβόλου,

Λευκωσία, Κύπρος.

Τηλ.: 00 357 22815777, 00 357 22423035

Φαξ: 00 357 22494763

E-mail: contact.us@hadjigregoriou.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA