AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πολυκλινική Υγεία: Θέση Εργασίας

Πολυκλινική Υγεία: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ: Ενημερώνει και διαχειρίζεται υπόλοιπα συνεργατών και ασθενών, εξυπηρετεί και συνεργάζεται με πελάτες, συνεργάτες ιατρούς και το ευρύ κοινό και διαχειρίζεται παράπονα και προβλήματα που προκύπτουν.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Προϊστάμενο Οικονομικού Ελέγχου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

1. Κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου πανεπιστημίου στη Λογιστική, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφές πεδίο η κάτοχος LCCI-Higher.
2. Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών/ταμείων.
3. Προϋπηρεσία στον τομέα της υγείας θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο.
6. Πολύ καλή γνώση/ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office (ECDL ή άλλος ισάξιος τίτλος).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο: careers@ygiapolyclinic.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA