AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Elena Argyropoulou & Associates LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

ELENA ARGYROPOULOU & ASSOCIATES LLC has an opening for a secretary /administrator.

Το δικηγορικό γραφείο ELENA ARGYROPOULOU & ASSOCIATES LLC, ζητεί άτομο για τη θέση Γραμματέως.

Necessary qualifications

 • Excellent knowledge of Greek and English;
 • Good computer and typing skills;
 • Pleasant/dynamic personality;
 • Organisational and communication skills, fluency of speech, ability to work under pressure, organization and keeping timetables. Integrity of character, confidentiality.
 • A secretarial or college diploma/degree will be considered an advantage;
 • Previous experience in a secretarial position or as a corporate administrator in a law firm or other professional services firm will be considered an advantage;
 • Knowledge of accounting will also be considered an additional qualification.
 •  Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Outlook, Excel, Internet).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (ομιλία και γραφή).
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, ευφράδεια λόγου, δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση, οργάνωση και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια.
 •  Προηγούμενη απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο ή συναφής εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση λογιστικών θα θεωρηθεί επίσης επιπρόσθετο προσόν.

Benefits

Remuneration package and opportunity for advancement will be offered to the successful candidate in accordance with qualifications and experience.

Μισθός και ωφελήματα ανάλογα με πείρα και προσόντα.

Applications

Your personal data will be processed in accordance with our Privacy Policy which you should read before applying for this position. You can browse our Website to find out more about our Privacy Policy.

Please apply in writing by 11 April 2020, enclosing a detailed CV to:

info@argyropouloullc.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

All applications will be kept strictly confidential.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα βρείτε στην σελίδα μας και θα πρέπει να διαβάσετε πριν υποβάλλετε αίτηση για αυτή τη θέση.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τις 11 Απριλίου 2020.

Τα Βιογραφικά Σημειώματα μπορούν να αποστέλλονται με e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:  info@argyropouloullc.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA