AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σύνδεσμος Ατόμων Με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας: Θέση εργασίας

Σύνδεσμος Ατόμων Με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας: Θέση εργασίας – Λάρνακα

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από τον Σύνδεσμο Ατόμων Με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας για τη θέση Διοικητικού Λειτουργού για πλήρη απασχόληση.

Ο/Η αιτητής/τρια θα πρέπει να είναι απόφοιτος Λυκείου. Πτυχίο Κοινωνικών Σπουδών ή και Διοίκησης Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν, καθώς επίσης και οποιαδήποτε εμπειρία σχετική με την ασθένεια της Πολλαπλής Σκλήρυνσης ή και τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν Βιογραφικό Σημείωμα και μαζί με τα διαθέσιμα αποδεικτικά να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου info@mslarnaca.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  ή στην Τ.Θ 40795, 6307 Λάρνακα μέχρι την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA