AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθηκάριος

Panaska Trading Ltd: Ζητείται Βοηθός Αποθηκάριος – Λευκωσία

Εμπορική Εταιρεία που βρίσκεται στην Λευκωσία και δραστηριοποιείται στον τομέα εισαγωγών και διανομής, λόγω επέκτασης των εργασιών της, ζητά να προσλάβει:

ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι λυκείου ή τεχνικής σχολής, μέχρι 35 ετών και να είναι απαλλαγμένοι στρατιωτικών υποχρεώσεων. Στοιχειώδεις γνώσεις αγγλικών, ηλεκτρονικού υπολογιστή και χειρισμού Fork Lift θα θεωρηθούν σαν επιπρόσθετα προσόντα.

Προσφέρεται πενθήμερος εργασία, 13οςμισθός, ταμείο προνοίας και ευχάριστο περιβάλλον. Μισθός αναλόγως προσόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα  στο email hr.recruitmentsk@gmail.com