AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Loizcon Construction Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία και Λεμεσός

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για Άμεση πρόσληψη στην Επαρχία Λευκωσίας & Λεμεσού.

Οι αιτητές θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής.
  • Να είναι καλοί γνώστες στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών με γνώσεις σε θέματα ετοιμασίας προγράμματος (M.S.Project-Primavera) και σχεδιασμού (AutoCAD).
  • Να έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε Οικοδομικά Έργα.
  • Να έχουν γνώσεις στην ετοιμασία Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας.
  • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Προσφέρεται πακέτο απολαβών και άλλων ωφελημάτων αναλόγως πείρας και προσόντων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα να αποστέλλονται στο e-mail: admin@liordanou.com.cy . Πληροφορίες στο τηλ.: 99632903

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA