AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας: 6 Θέσεις Εργασίας (μισθός €1.228,49)

Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας: 6 Θέσεις Εργασίας (μισθός €1.228,49) – Λευκωσία

Το Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση (6) έξι θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού.

Περισσότερα εδώ

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

Μισθοδοτική Κλίμακα 2 (Μικτός Μηνιαίος Μισθός €1228,49)  Περισσότερα εδώ

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Τ.Θ. 21835,  1513 Λευκωσία, μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή με την ένδειξη “Αίτηση για τη θέση Εργάτη στο Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας” το αργότερο μέχρι τις 3.00μ.μ. της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2020

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA