AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

2 νέες μόνιμες θέσεις – Επιθεωρητών διεκπεραίωσης και ανάπτυξης παραγωγής (Yψηλό πακέτο αμοιβών

2 νέες μόνιμες θέσεις – Επιθεωρητών διεκπεραίωσης και ανάπτυξης παραγωγής – Λευκωσία (Yψηλό πακέτο αμοιβών) – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι 30 Μαρτίου 2020,  οι συνεντεύξεις θα γίνονται σε 2 κύκλους αξιολόγησης των υποψηφίων.

Θα αξιολογούνται με προτεραιότητα άτομα χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις για άμεση στελέχωση των θέσεων.

Στον οργανισμό μας παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση από εμπειρογνώμονες στο είδος τους.

Ο Οργανισμός μας είναι σε θέση να οργανώσει εκπαιδεύσεις και στο εξωτερικό αλλά και σε γραφεία στην Κύπρο.

Προϋπηρεσία στο είδος δεν είναι απαραίτητη.

Θα αξιολογούνται θετικά :

 1. Ι. Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου
 2. ΙΙ. Άτομα με άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • ΙΙΙ. Λευκό ποινικό Μητρώο
 1. Θέληση για μάθηση και εργασία
 2. Θέληση για ανάπτυξη πόρων σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε ομαδικό
 3. Διοικητικές ικανότητες και ικανότητες καθοδήγησης ενός τμήματος
 • Ο Οργανισμός μας ακολουθεί ένα σταθερό σύστημα πληρωμών το οποίο προγραμματίζεται σταθερά κάθε μήνα, χωρίς καθυστερήσεις.
 • Παρέχονται υψηλές αμοιβές
 • Σύγχρονο αλλά και νεανικό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους στο info.countrymanager@gmail.com

Θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας η οποία θα κριθεί από :

 1. Τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των υποψηφίων
 2. Την σειρά αποστολής του βιογραφικού
(AD-PP-8/150)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA