AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο: Θέση Εργασίας

Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο είναι το πρώτο Ιδιωτικό Νοσοκομείο που ιδρύθηκε το 1991 στην Κύπρο με έδρα την Λευκωσία και επιδιώκει να προσλάβει Τεχνικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το Τμήμα Πληροφορικής.

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

 • Υποστήριξη χρηστών στη χρήση λειτουργικών και λογισμικών συστημάτων και λογισμικών εφαρμογών σε προσωπικούς υπολογιστές
 • Διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται σε λειτουργικά και λογισμικά συστήματα και λογισμικών εφαρμογών σε προσωπικούς υπολογιστές
 • Εγκατάσταση ή και αναβάθμιση λειτουργικών και λογισμικών συστημάτων και λογισμικών εφαρμογών σε προσωπικούς υπολογιστές
 • Υποστήριξη χρηστών στη χρήση προσωπικών εκτυπωτών, εκτυπωτών δικτύου, σαρωτών και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων για τη συντήρηση του εξοπλισμού (προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, τηλέφωνα κ.α.)
 • Μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και έλεγχο της λειτουργίας του εξοπλισμού (όπως προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, τηλέφωνα κ.α.)

Ειδική επαγγελματική πείρα:

 • Υποστήριξη Windows Server 2012+ και Windows 10
 • Βασικές γνώσεις της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (DNS, DHCP, TCP/IP), Group Policy
 • Βασικές γνώσεις δικτύων LAN/WAN, πρωτοκόλλων TCP/IP και τεχνολογιών δικτύου
 • Υποστήριξη του προγράμματος Microsoft \Οffice 2010+ (Word, Excel, Outlook)
 • Υποστήριξη χρηστών στη χρήση λειτουργικών και λογισμικών συστημάτων και εφαρμογών σε προσωπικούς υπολογιστές
 • Διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται σε λειτουργικά συστήματα
 • Εγκατάσταση ή και αναβάθμιση λειτουργικών και λογισμικών συστημάτων και λογισμικών εφαρμογών σε προσωπικούς υπολογιστές
 • Υποστήριξη χρηστών στη χρήση προσωπικών εκτυπωτών, εκτυπωτών δικτύου, σαρωτών και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ακαδημαϊκά προσόντα:

 • Πτυχίο BSc στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στον σχετικό τομέα

Γενική επαγγελματική πείρα:

 • Να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο εργασιακή πείρα στον τομέα της πληροφορικής

Ωράριο καθημερινά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή από 08.00-4:45 μ.μ., Πέμπτη 8:00-13:00

Θα προσφερθεί ένα ελκυστικό πακέτο αμοιβών σύμφωνα με τα προσόντα και εμπειρία του υποψηφίου συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού, Ταμείου Προνοίας και άλλα.

Παρακαλώ σημειώστε ότι επικοινωνία θα γίνει μόνο με επιτυχημένους υποψηφίους.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@apollonion.com.cy αναγράφοντας στο πεδίο «Subject» τον κωδικό της θέσης (I.T.03.20). Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA