AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

Christodoulos Farm Ltd: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Αμμόχωστος

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο μέσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση του λογιστικού προγράμματος sap ή οποιαδήποτε γνώση λογιστικής θα θεωρηθεί προνόμιο.
 • Καλή γνώση προγραμμάτων Microsoft
 • Δυναμικότητα, πρωτοβουλία, εχεμύθεια και υπευθυνότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και πελατοκεντρική αντίληψη
 • Δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση
 • Αντίστοιχη επαγγελματική πείρα, επιθυμητή

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Πρώτο σημείο επαφής πελατών, λήψη και καταγραφή ημερήσιων παραγγελιών
 • Διαχείριση του λογιστικού συστήματος της εταιρείας. Κύριο καθήκον η προετοιμασία τιμολογίων.
 • Άλλα καθήκοντα περιλαμβάνουν την διασφαλίσει της ορθότητας των τιμολογίων αγοράς, καταχωρώντας τα στο σύστημα
 • Δημιουργία και έλεγχος monthly reports
 • Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση εγγράφων της εταιρείας
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από τους προϊσταμένους

Υποβολή αιτήσεων μέσω email στο accounts@christodoulosfarm.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA