AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Όμιλος Φρου Φρου: Θέση εργασίας

Όμιλος Φρου Φρου: Θέση εργασίας – Λευκωσία 

Η Εταιρεία ΑΛΚΗΣ Χ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό για πλήρωση της θέσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (MARKETING OFFICER) για να αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα στο Τμήμα Marketing. 

Εξαιρετική ευκαιρία για υποψήφια άτομα, δυναμικά και φιλόδοξα, επαγγελματίες, για να πληρώσουν τη σημαντική αυτή θέση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Εμπορικά και προωθητικά καθήκοντα.
 • Ετοιμασία, εφαρμογή και έλεγχος προωθητικών ενεργειών
 • Ετοιμασία και έλεγχος προωθητικών κονδυλίων
 • Διεκπεραίωση έρευνας καταναλωτών, αγοράς, ανταγωνισμού και εμπορίου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή Κολεγίου και να κατέχουν δίπλωμα στον τομέα Marketing ή
  άλλο συναφή κλάδο.
 • Γνώστες της Κυπριακής αγοράς
 • Εμπειρία σε εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών Microsoft Office (WordExceletc).
 • Πολύ καλά προσόντα σε θέματα επικοινωνίας, οργάνωσης, παρουσίασης καθώς και θέληση επιτυχίας
 • Άτομο συνεργάσιμο με δυναμικό χαρακτήρα.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού, Ταμείο
Προνοίας, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πολλά άλλα ωφελήματα. Το άτομο που θα
επιλεγεί  θα τύχει εκτεταμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 15/03/2020 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή email στη γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ.22835090, Φαξ.22835950emailinfo@froufrou.com.cy   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA