AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προσωπικός Βοηθός/ Γραμματέας

Ambrosia Oils (1976) Ltd: Ζητείται Προσωπικός Βοηθός/ Γραμματέας – Λάρνακα

Η Ambrosia Oils (1976) Ltd σήμερα πρωταγωνιστεί στην Κυπριακή αγορά στον τομέα της διύλισης λαδιού και παραγωγής προϊόντων μαργαρίνης. Επιπρόσθετα, η εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή έτοιμων σαλάτων & σαλτσών αλλά και βιοκαυσίμων.

Η εταιρεία ζητά να προσλάβει ένα άτομο για τα Κεντρικά γραφεία της στη Λάρνακα για την πλήρωση της θέσης της/του Personal Assistant (Προσωπική/ος Βοηθός).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Γενικά καθήκοντα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης π.χ. επεξεργασία αλληλογραφίας, ετοιμασία επιστολών.
Αρχειοθέτηση και Εύρυθμη λειτουργία γραφείου.
Τήρηση πρακτικών συσκέψεων.
Υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κάτοχος διπλώματος ή ανώτερου διπλώματος στις Γραμματειακές σπουδές ή συναφή κλάδο.
Πολύ καλή γνώση συστήματος δακτυλογραφίας.
Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εργαλείων MS Office.
Οργανωτικές και Επικοινωνιακές ικανότητες.
Ακεραιότητα χαρακτήρα και Εχεμύθεια.
Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.

Κάτοχος διπλώματος LCCI/TOEFL/GCE αγγλικών ή/και γνώση στενογραφίας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Η/Ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα τύχει σχετικής εκπαίδευσης.

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων συμπεριλαμβανομένων 13ου & 14ου μισθού και Ταμείου Προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης στο jobsfinance@ambrosia.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  μέχρι και τις 28/03/2020.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA