AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Αγίας Βαρβάρας: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Αγίας Βαρβάρας: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 53, 2560 Αγία Βαρβάρα
Τηλ.: 22523851 – Αρ. Τηλεομ.: 22523221

Η Σχολική Εφορεία Αγίας Βαρβάρας δέχεται αιτήσεις για μια θέση καθαρίστριας στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας. (8 ώρες ημερησίως από τις 7.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ.).

Για έντυπα αιτήσεων και όρους εργασίας οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Αγίας Βαρβάρας, εντός του Γυμνασίου, λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 53, Αγία Βαρβάρα, τηλ. 22523190, από την Τετάρτη 04/03/20 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων που είναι η Παρασκευή 11/03/20 και ώρα 12.00 μ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA