AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού: Θέση Εργασίας

Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού: Ζητείται Λειτουργός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Προγραμμάτων – Λευκωσία

Ανακοίνωση θέσης εργασίας
Λειτουργός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Προγραμμάτων

Πλήρης Απασχόληση
Τόπος εργασίας: Λευκωσία

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση και συντονισμός ομάδας εθελοντών και εθελοντριών.
 • Συγγραφή, διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και άλλων Προγραμμάτων.
 • Οργάνωση εκπαιδεύσεων και δράσεων στήριξης για εθελοντές και εθελόντριες.
 • Εκπροσώπηση του Συνδέσμου εκεί όπου απαιτείται.
 • Διοικητικά καθήκοντα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο στις Κοινωνικές ή Πολιτικές Επιστήμες ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Marketing ή σε άλλο συναφή κλάδο (μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
 • Εμπειρία στη συγγραφή, διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών ή άλλων χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
 • Εμπειρία στο συντονισμό ομάδων ή/και στη συνεργασία και στήριξη εθελοντριών και εθελοντών.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
 • Άριστη γνώση Η/Υ και λογισμικού Microsoft Office.

Επιπρόσθετα προσόντα:

 • Γνώση και εμπειρία σε θέματα σεξουαλικής αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων.
 • Εμπειρία σε θεματικές συναφείς με το πεδίο δράσης του Οργανισμού και τα καθήκοντα της θέσης.

Λοιπές δεξιότητες:
Εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, ομαδικότητα. Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως υποβάλουν επιστολή ενδιαφέροντος μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο recruitment@cfpa.org.cy μέχρι και 12/3/2020. Απαραίτητο είναι στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης: Λειτουργός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Προγραμμάτων.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σημείωση:
Το άτομο που θα επιλεγεί πρέπει να προσκομίσει:

 1. Πρωτότυπο Πιστοποιητικού μη Περίληψης Προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών και
 2. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών.

www.familyplanning.org.cy

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA