AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου: Θέση Εργασίας

Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου: Ζητείται Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός – Λεμεσός

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου διενεργεί διαγωνισμό αγοράς υπηρεσιών, για διεκπεραίωση εργασιών βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού για έξι (6) μήνες.

Η παρούσα δεν αποτελεί προκήρυξη εργασίας, ούτε ο τρόπος συνεργασίας θα αποτελεί εργασιακή σχέση εργοδότη-εργοδοτουμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο για να τους δοθούν τα καθήκοντα, οδηγίες και σχετικά έντυπα για την υποβολή της αίτησής τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να τοποθετηθούν σε φάκελο και να κατατεθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου Τραχωνίου, το αργότερο μέχρι την 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ.
Ειρήνης & Φιλίας 9, 4651, Τραχώνι, Λεμεσός,
Τηλ.: 25398894 Φαξ: 25710867 
e-maίl: ks.trach@cytanet.com.cy 

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA