AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθηκάριος

APK Garages Ltd: Ζητείται Βοηθός Αποθηκάριος – Λευκωσία

Η APK ζητά βοηθό αποθηκάριο  για κάλυψη των αναγκών του συνεργείου Αλάμπρας. Η APK είναι η εταιρεία  με ίσως την ταχύτερη ανάπτυξη στην Κύπρο την δεδομένη στιγμή, γεγονός που οδηγεί στην συνεχή δημιουργία θέσεων εργασίας.

Καθήκοντα

  • Προετοιμασία και διαχείριση παραγγελιών
  • Μεταφορά εξαρτημάτων
  • Ασφαλής και σωστή φόρτωση και εκφόρτωση των προϊόντων
  • Τήρηση των διαδικασιών της αποθήκης
  • Επιμέλεια και ασφάλεια των χώρων της αποθήκης

Προσόντα

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Άδεια οδήγησης
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο career@apkgarage.com, με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM – Αποθηκάριος”

Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος συγκατατίθεστε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση μαθησιακών και εργασιακών προσόντων.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA