AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος αποθήκης

Mint Event Finds: Ζητείται Υπεύθυνος Αποθήκης – Λεμεσός

Καθήκοντα

  • Οργάνωση ,παράδοση και επιστροφή εξοπλισμού
  • Έλεγχος , καταμέτρηση εξοπλισμού
  • Επίβλεψη οχημάτων εταιρίας
  • Οργάνωση και επίβλεψη εξοπλισμού
  • Συντήρηση και καθαριότητα εξοπλισμού
Προσόντα
  • Υπεύθυνο άτομο
  • Προηγούμενη εμπειρία στην διαχείριση αποθήκης
Δυνατότητα εργασίας Σαββατοκύριακου

Αποστολή βιογραφικών : info@minteventfinds.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
Τηλέφωνο: 99035476