AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Αποθηκάριοι

Rologis Ltd: Ζητούνται Αποθηκάριοι – Λευκωσία

Ο όμιλος εταιρειών Ρολόγης Λτδ, που δραστηριοποιείται για 65 και πλέον χρόνια στο τομέα τροφίμων, ζητά να προσλάβει Αποθηκάριους για πλήρη ή μερική απασχόληση με έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Διανομή και παράδοση παραγγελιών τροφίμων (κατάψυξης/ψύξης/ξηρό φορτίο) σε υπεραγορές, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ
 • Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
 • Εισπράξεις από τα σημεία παράδοσης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
 • Κάτοχος άδειας οδηγού φορτηγού (άδεια φορτηγού πέραν των 3,5 τόνων προτιμητέα)
 • Προηγούμενη εμπειρία σε διανομή και παράδοση ειδών τροφιμού (κατάψυξης/ συντήρησης ή/ και ξηρού φορτίου) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη, γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πιστοποιητικό Υγείας
 • Καθαρό Ποινικό Μητρώο
 • Υπευθυνότητα και Επαγγελματισμό
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Δυναμική προσωπικότητα

Θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένων 13ου Μισθού, Ταμείο Προνοίας.

Παρακαλώ όπως αποστέλνεται τα βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv@rologis.comμε τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  μέχρι τις 03 Μαρτίου 2020.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η επικοινωνία θα γίνει μόνο για τους υποψήφιους που πληρούν τα κριτήρια.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA