AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΠΑΣΥΚΑΦ: Ζητείται Κλητήρας /Βοηθός Γραφείου

ΠΑΣΥΚΑΦ: Ζητείται Κλητήρας /Βοηθός Γραφείου – Λευκωσία

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης συνεργάτη μερικής απασχόλησης μεταξύ των ωρών 8:00-13:00 στα Κεντρικά Γραφεία του στη Λευκωσία.

Γενικά καθήκοντα

(1) Βοηθάει στην εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά µε τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Οργανισμού.

(2) Διεκπεραιώνει το ταχυδρομείο, μεταφέρει επιστολές, άλλα έγγραφα και δέματα εντός και εκτός του Οργανισμού.

(3) Χειρίζεται φωτοτυπικές μηχανές, πολυγράφο, γραφειακό εξοπλισμό και άλλα τεχνικά μέσα.

(4) Βοηθάει στην στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου.

(5) Βοηθάει στην εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων.

(6) Βοηθάει στην τήρηση αρχείου.

(7) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
  • Άδεια Οδήγησης
  • Απαραίτητη πολύ καλή γνώση των δρόμων της Λευκωσίας.
  • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση Η/Υ (Microsoft Office)
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και Εχεμύθεια
  • Πιστοποιητικό Λευκού ποινικού μητρώου

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέχρι τις 4 Μαρτίου 2020, μαζί με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων στην  ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@pasykaf.org με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA