AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

ΠΑΣΥΚΑΦ: Θέση Εργασίας

ΠΑΣΥΚΑΦ: Θέση Εργασίας – Αμμόχωστος

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενής θέσης Επαρχιακού Διοικητικού Λειτουργού, πλήρους απασχόλησης, στο Γραφείο του Συνδέσμου στο Παραλίμνι.

Θα έχει ως κύρια ευθύνη το συντονισμό και την επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας του γραφείου, την υλοποίηση δράσεων οικονομικής ενίσχυσης (Fundraising), εξεύρεσης πόρων και δημοσίων σχέσεων.  Θα είναι επίσης υπεύθυνος/η για τη διατήρηση της σωστής  εικόνας του Συνδέσμου και τη χρηστή διοίκηση των οικονομικών πόρων της Επαρχίας του/της.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:

  • Πτυχίο αναγνωρισμένου πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ ή Δημοσίων Σχέσεων ή Κοινωνικών Σπουδών ή άλλου συναφή κλάδου
  • Αρίστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Αρίστη γνώση Η/Υ (Microsoft Office) από αναγνωρισμένο φορέα
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και διαπροσωπικές σχέσεις
  • Ηγετικές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
  • Ικανότητες σε θέματα εξεύρεσης πόρων, οργάνωσης εκδηλώσεων, δημοσίων σχέσεων, οργάνωσης εθελοντών και δημιουργία συνεργασιών
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία και εχεμύθεια
  • Τουλάχιστο δύο χρόνια εμπειρίας σε θέματα Μάρκετινγκ/Δημοσίων Σχέσεων/ Fundraising
  • Μεταπτυχιακό στο Μάρκετινγκ ή Δημόσιες Σχέσεις ή/και εμπειρία σε Μη-Κερδοσκοπικό-Οργανισμό θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα
  • Άδεια Οδήγησης

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέχρι τις 4 Μαρτίου 2020, μαζί με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων στην  ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@pasykaf.org με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA