AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σ.Κ.Ε Αγίου Τύχωνα: Θέση Εργασίας

Σ.Κ.Ε Αγίου Τύχωνα: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (Σ.Κ.Ε.) ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ

Το Σ.Κ.Ε Αγίου Τύχωνα δέχεται προσφορές για αγορά υπηρεσιών Νηπιαγωγού για τον Παιδοκομικό Σταθμό για τη σχολική χρονιά 2019-2020 για περίοδο έξι μηνών.

Απαιτούμενα προσόντα νηπιαγωγού:

  • Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Παιδαγωγικά.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και υπευθυνότητα.
  • Εμπειρία σε συναφή καθήκοντα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Πλεονέκτημα αποτελούν
Η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Παιδαγωγικά, πείρα σε προηγούμενη θέση με ανάλογα καθήκοντα, πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την επιτροπή προσωπικού του ΣΚΕ. Σε περίπτωση πρόσληψης ο επιτυχών θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό βάσει του περί πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας Νόμος 91(Ι) 2014, άρθρο 22(6).

Το Σ.Κ.Ε Αγίου Τύχωνα, δεν έχει υποχρέωση να δεχθεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους ζήτησης προσφορών.

Οι προσφορές θα πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στην οδό Ονησίλου 8, Ρίτα Κωρτ 1, Μπλοκ Α, Διαμ.103, Τ.Κ. 4532 στον Άγιο Τύχωνα – Λεμεσού μέχρι και την Παρασκευή, 28/02/2020 στις 12:00 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες, έντυπα και όρους προσφοράς επικοινωνήστε στο 25323567.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA