AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λάρνακα

Η Δικηγορική Εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., ζητά για άμεση πρόσληψη Γραμματέα για το δικαστηριακό τμήμαστη Λάρνακα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

  • Δακτυλογραφία / Τυφλό σύστημα δακτυλογραφίας Ελληνικών και Αγγλικών εγγράφων.
  • Άριστη Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. (Ομιλία και γραφή).
  • Εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
  • Ολοκληρωμένη προσωπικότητα, σταθερότητα χαρακτήρα και επαγγελματισμός.
  • Προηγούμενη απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο ή συναφής εμπειρία.
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης και μεταφορικού μέσου.

Γνώση και χρήση του λογισμικού προγράμματος «ΖΥΓΟΣ» θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός και ωφελήματα ανάλογα με πείρα και προσόντα.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Τα Βιογραφικά Σημειώματα να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.anastasiou@mathicolonislaw.com με θέμα “Θέση Γραμματέα – ANERGOSJOBS.COM”.

Η Δικηγορική Εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. ενδέχεται να επικοινωνήσει μόνον με τα άτομα, τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA