AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

H Δικηγορική Εταιρεία ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. στη Λευκωσία ζητεί για άμεση πρόσληψη Γραμματέα για το δικαστηριακό τμήμα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ø Άριστη Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Ø Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. (Ομιλία και γραφή).

Ø Εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Ø Ολοκληρωμένη προσωπικότητα, σταθερότητα χαρακτήρα και επαγγελματισμός.

Ø Βασικές Αρχές της Λογιστικής.

Ø Προηγούμενη απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο ή συναφής εμπειρία.

Γνώση και χρήση του λογισμικού προγράμματος «ΖΥΓΟΣ» θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός και ωφελήματα ανάλογα με πείρα και προσόντα.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Τα Βιογραφικά Σημειώματα να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

marios@tornaritislaw.com    με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA