AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διανομέας μέχρι τις 15:00

Build Shield Thermal Insulation: Ζητείται Διανομέας μέχρι τις 15:00 – Λάρνακα

Πρέπει να γνωρίζει από Forklift για τις εργασίες που χρειάζονται στο εργοστάσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν στο email: info@snscyprus.com   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM – ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ”