AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Αποθηκάριος

Christofi Bros Trading Ltd: Ζητείται Αποθηκάριος – Λευκωσία

Η Εταιρεία CHRISTOFI BROS TRADING LTD με έδρα την Βιοτεχνική Τσερίου ζητά Αποθηκάριο με εμπειρία στη διαχείριση Αποθήκης Υλικών Ξηράς Δόμησης

Καθήκοντα

 • Οργάνωση και ομαλή λειτουργία Αποθήκης
 • Παραλαβή και Τακτοποίηση Εμπορευμάτων
 • Αποτελεσματική δρομολόγηση φορτώσεων
 • Ετοιμασία Παραγγελιών
 • Καταμέτρηση Αποθεμάτων
Προσόντα
 • Εμπειρία 3-5 χρόνια στη διαχείριση αποθήκης
 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Γνώση Η/Υ
 • Γνώση υλικών ξηράς δόμησης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Διάθεση για εργασία και ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Άδεια Οδήγησης
Στο άτομο που θα επιλεγεί θα προσφερθούν ικανοποιητικές απολαβές και άλλα ωφελήματα ανάλογα με τα προσόντα και εμπειρία, όπως και συνεχές εκπαίδευση με προοπτική την ανέλιξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: financial.controller@chribros.com.cy μέχρι τις 13/3/2020.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και μεταχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA