AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Urban Keys: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Εταιρεία στον τομέα των Εκτιμήσεων Ακινήτων και Κτηματομεσιτικών εργασιών ζητά να προσλάβει Γραμματέα για το Τμήμα Πωλήσεων και Ενοικιάσεων.

Η Θέση

 • Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στη Διευθυντή της εταιρείας.
 • Ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει υπό την ευθύνη του, τον χειρισμό αλληλογραφίας και τηλεφώνου,  την τήρηση αρχείων και πρακτικών, καθώς επίσης και την επεξεργασία δεδομένων.
 • Επιπρόσθετα, ο/η κάτοχος της θέσης θα χειρίζεται και άλλα συναφή ως προς τη θέση γραφειακά καθήκοντα.

Προσόντα:

 • Τίτλος / Δίπλωμα Σπουδών.
 • Διαχείριση ιστοσελίδας και μέσων μαζικής επικοινωνίας.
 • Οργάνωση συναντήσεων και ξεναγήσεων ακινήτων.
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα οργάνωσης και ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα στον προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Άριστη γραπτή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office: Excel, Word, Power Point, Outlook)
 • Πείρα στον διαφημιστικό τομέα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Απολαβές και ωφελήματα:

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας.

Όλες οι αιτήσεις μαζί με βιογραφικό σημείωμα να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@urban-keys.com   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA