AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Υπεραγορές Παπαντωνίου: Θέση Εργασίας

Υπεραγορές Παπαντωνίου: Θέση Εργασίας – Πάφος

Λειτουργός Αγορών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Η διαχείριση συγκεκριμένου κωδικολογίου
 • Η επικοινωνία και η διαπραγμάτευση με προμηθευτές / συνεργάτες
 • Η οργάνωση, ο συντονισμός και η αξιολόγηση διάφορων προωθητικών ενεργειών
 • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση συγκεκριμένων εμπορικών αποτελεσμάτων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων / Marketing ή σε άλλο συναφή κλάδο
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Να είναι γνώστης της αγοράς του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης λογισμικών αναφορών και βάσεων δεδομένων
 • Άριστη γνώση Microsoft Office Excel / Word
 • Οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
 • Ευχέρεια σύνταξης αναφορών και παρουσίασης αποτελεσμάτων
 • Ευελιξία, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ικανότητα απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης
 • Ικανότητα εργασίας βάσει αυστηρών χρονοδιαγραμμάτω

Προσφέρεται Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά για τα ακαδημαϊκά τους προσόντα στο e-mail: jobs@papantoniou.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA