AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Μηχανικός Αυτοκινήτων και Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων

Demetris K.Michael Motors Ltd: Ζητείται Μηχανικός και ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων – Λευκωσία
Η εταιρεία Demetris K.Michael Motors Ltd, με έδρα την Λευκωσία  ζητά να προσλάβει μηχανικό αυτοκινήτων και ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων για πλήρη απασχόληση. Τηλ.επικοινωνίας: 22254580.
Απαιτούμενα προσόντα:
Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα.
Ομαδικό πνέυμα.
Συνεργάσιμος.
Όρεξη για δουλειά.