AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κενές Θέσεις σε Διάφορα Τμήματα

Κενές Θέσεις σε Διάφορα Τμήματα – Λευκωσία

Ψάχνουμε για απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση το Marketing/Οικονομικά/Δημόσιες Σχέσεις ή άλλους συναφή κλάδους που θέλουν να είναι μέρος μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης που ξεχωρίζει τους ανθρώπους της με ξεκάθαρα αξιοκρατικά κριτήρια απόδοσης  . Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλές επικοινωνιακές ικανότητες, ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα. Η σωστή επικοινωνία, η οργάνωση και ο επαγγελματισμός είναι καθοριστικής σημασίας για αυτό το ρόλο. Προϋπηρεσία στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση πελατών θεωρείται επιπλέον προσόν.

Πρόκειται για πρωινή ή  απογευματινή απασχόληση, που βασίζονται σε στόχους και επιτεύγματα.

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα και σύντομη συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση: recruit.depnic@gmail.com

(AD-H-1/100)